ติดต่อปัญหาเว็บไซต์ : 02 716 5963

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวระบบ EdEn

เปิดตัวระบบ EdEn

ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวระบบการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาบนระบบดิจิทัลซึ่งใช้ชื่อว่า Education Enhancement  มีตัวย่อว่า EdEn

โครงการนี้ จัดทำขึ้นด้วยความปรารถนาดี และความวิริยะอุตสาหะ เป็นอย่างมากของคณาจารย์จากทุกสถาบันฝึกอบรม ด้วยหวังว่าจะสามารถเพิ่มพูนการศึกษาให้แก่สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ในลักษณะที่เป็น AAA กล่าวคือ มีทุกหัวข้อ (Any topic) ได้ทุกที่ (Any where) และทุกเวลา (Any time)

สำหรับเนื้อหาในระยะแรกจะเป็นเนื้อหาที่ฟรีสำหรับสมาชิก เนื้อหามีจุดประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับรังสีแพทย์ที่จบไปแล้วและสมาชิกสมทบซึ่งเป็นระดับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อพวกเราทุกคนจะได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน และเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยที่จะได้รับการวินิจฉัยและประเมินการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn