ติดต่อปัญหาเว็บไซต์ : 02 716 5963

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวระบบ EdEn

เปิดตัวระบบ EdEn ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวระบบการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาบ

เปิดตัวระบบ EdEn

เปิดตัวระบบ EdEn ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวระบบการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาบ

เปิดตัวระบบ EdEn

เปิดตัวระบบ EdEn ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวระบบการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาบ