ติดต่อปัญหาเว็บไซต์ : 02 716 5963

vdo on demand

ฟรี

(สำหรับ ผู้ลงทะเบียน งาน RCRT-RST 2024 แบบ FULL REGISTRATION)

(สำหรับสมาชิกสามัญที่อายุ 60 ปี)

สมาชิกสามัญ
(เฉพาะแพทย์)

ราชวิทยาลัยรังสีแแพทย์ฯ
/ รังสีวิทยาสมาคมฯ

1,500

บาท

ไม่เป็นสมาชิก

ราชวิทยาลัยรังสีแแพทย์ฯ
/ รังสีวิทยาสมาคมฯ

2,500

บาท

สมาชิกสมทบ
(เฉพาะแพทย์)

ราชวิทยาลัยรังสีแแพทย์ฯ
/ รังสีวิทยาสมาคมฯ

500

บาท

VDO on Demand สามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2567

และสามารถสะสม CME ได้

Contact

The royal college of Radiologists of thailand